Eric Berne

Eric Berne (1910 – 1970) blev født i Montreal Canada og arbejdede fra 1938 i USA.

Eric Berne arbejdede som psykiater fra 1940. Han uddannede sig først i psykoanalyse. De første ideer til Transaktionsanalyse kan ses i nogle artikler om intuition, som han begyndte at skrive i 1949. Samtidig med, at han var i gang med at uddanne sig i psykoanalyse, stillede han spørgsmålstegn ved Freuds begreb om Det Ubevidste. Efter 15 års træning i psykoanalyse kom det til et brud med det psykoanalytiske selskab (San Francisco Psychoanalytic Institute).

Eric Bernes videnskabelige artikler og bøger om Transaktionsanalyse fra 1957 og årene efter betød, at hans teorier og terapi blev taget op af mange terapeuter.

Games People Play: The Psychology of Human Relationships” blev en bestseller i 1964 (på dansk “Hvad er det, vi leger?”)