Strukturanalyse

Strukturanalyse er en grundlæggende del af Transaktionsanalyse.

Strukturanalysen går ud fra den teori, at ethvert menneskes personlighed består af tre egotilstande:

Et Barn, en Voksen og en eller flere Forældre. Personligheden struktur kan tegnes som et diagram.

For nemheds skyld kan vi nøjes med at skrive

F Ved Forældre egotilstanden

V ved Voksen egotilstanden

B ved Barne egotilstanden

Forældre egotilstanden indeholder de holdninger og den adfærd, som man har iagttaget og kopieret fra den, der har været den vigtigste forældre i ens liv.

Har man fx haft en forælder, der havde fordomme overfor mennesker, der havde anden etnisk, religiøs eller social baggrund, vil man måske opdage, at man selv har overtaget de samme fordomme.

Har man haft en forældre, der gerne ville give råd eller som kunne lide at have omsorg for andre mennesker, kan man måske hos sig selv se, at man har overtaget denne forældreadfærd.

Voksen egotilstanden forholder sig logisk og rationelt til virkeligheden. Den Voksnes evne til at bearbejde data og forudse sandsynligheden for en hændelse er en nødvendig forudsætning for at kunne håndtere verden effektivt. Den Voksne regulerer også det, der kommer fra Forældren og fra Barnet.

Barne egotilstanden rummer de følelser og reaktioner, som vi havde allerede, da vi var barn selv. Barnet kan være frit og naturligt, tilpasset eller undertrykt. Også hos voksne er det Barnet, der giver os liv og energi.

Hvordan kan man se og kende en egotilstand?

Ser man på et menneske, ser man mund, øjne, næse osv. Men hvor ser man egotilstanden?

Kan du se et menneskes følelser? Glæde, vrede, ligegyldighed, foragt mm?

Kan du erkende, om du befinder dig i en af de tre egotilstande? Har du en egotilstand, som du befinder dig i som regel?

Find et eksempel på, hvordan denne din foretrukne egotilstand udtrykker sig?

Formuler dig skriftligt med dine refleksioner.

Eksempler på Barne egotilstanden:

(Det naturlige Barn) Et drilleri, hvor hun tager sin søsters kage, mens søsteren vender sig om.

(Det tilpassede Barn) Pigen smiler sødt til læreren.

Et eksempel på Voksen egotilstanden:

“Hvis maden skal være klar, når gæsterne kommer om to timer, bliver jeg nødt til at starte nu.”

Eksempler på Forældre egotilstanden:

(Den fordømmende) “Hvis man ikke kan holde sin have ren, pæn og fri for ukrudt, skal man slet ikke have lov til at have en have her i haveforeningen.”

(Den omsorgsfulde) “Hvor er det synd for den søde, ældre dame, at der ikke er nogen, der besøger hende.”

Lidt flere detaljer om Strukturanalysen

Et menneske vil altid befinde sig i en af tre egotilstande. De tre egotilstande er Forældre egotilstanden, Voksen egotilstanden og Barne egotilstanden.

De tre egotilstande er ikke abstrakte, teoretiske begreber. Egotilstandene er virkelighed, som kan opleves direkte.

Forældre egotilstanden

Når vi befinder os i Forældre egotilstanden, opfører vi os, som vore forældre gjorde det. I det følgende vil jeg forkorte Forældre egotilstanden til Forælderen (med stort F).

Forælderen er den del af person, der føler, handler og oplever, som vi har set vore forældre gøre.
Forælderen er den moralsk dømmende og vurderende del af personligheden. Det er den del, der rummer vore værdier og normer. Forælderen kan være enten varm og omsorgsfuld eller kold og fordømmende.

Forælderen er den del af personligheden, der giver vores liv retning og mening.

Voksen egotilstanden

I den Voksne egotilstand opfører vi os rationelt og logisk. I det følgende vil jeg forkorte Voksen egotilstanden til den Voksne (med stort V).

Den Voksne er den del af personen, der næsten som en computer, beregner og vurderer sandsynligheder og logiske sammenhænge ud fra de informationer, der er til rådighed. Den Voksne undersøger også virkeligheden og indsamler informationer.

Den Voksne er den uundværlige realitetsorienterede del af personligheden, der sørger for, at vi indretter os hensigtsmæssigt i forhold til virkeligheden, så vi ikke kommer til skade eller lider anden overlast.

Barne egotilstanden

Når vi befinder os i Barne egotilstanden opfører vi os, som vi gjorde som børn. I det følgende vil jeg forkorte Barne egotilstanden til Barnet (med stort B).

Barnet er den del af person, der føler, handler og oplever, som vi gjorde, da vi var børn. Hos Barnet finder vi en række umiddelbare følelser (glæde, sorg, vrede m.m.), impulser og intuition.
Barnet er den vigtigste del af personligheden, fordi livet går helt i stå uden barnets livsglæde og engagement i livet.

STRUKTURFEJL

Et menneskes personlighed består altså af tre egotilstande. Når personligheden er velfungerende, står alle tre egotilstande til personens rådighed. Den gode funktion indebærer endvidere, at den Voksne er den udøvende myndighed. Dvs. at den Voksne kontrollerer personen uden at udelukke Forælderen og Barnet.

Når personligheden ikke er velfungerende, kan det skyldes to fejlkilder: Udelukkelse og Besmittelse.

Udelukkelse

I nogle tilfælde sker det, at en egotilstand udelukker de to andre egotilstande. I disse tilfælde vil personen udelukkende være i denne egotilstand. Som regel vil der være tale om en tendens til udelukkelse, således at personen for det meste befinder sig i den pågældende egotilstand.

Hvis en person udelukkende er i sin Forældre egotilstand, kan der f.eks. være tale om en person, der er meget moraliserende både overfor sig selv og over for andre. I nogle tilfælde er den konstante forælder en person, der altid blander sig i andre menneskers liv for at “hjælpe dem”. Der kan ligefrem være tale om, at man kan bruge denne særlige personlighed professionelt.
En person, der udelukkende er Forældre kan udmærket være professionel prædikant.

En person der udelukkende er Voksen vil mangle Forælderens og Barnets holdninger og følelser.
Han vil være meget sagsorienteret og kun lidt interesseret i de menneskelige aspekter. Andre vil ofte opleve ham som kold og uengageret. Professionelt vil han kunne vælge områder, hvor han arbejder med ting og ikke med mennesker.

Det konstante Barn opfører sig altid som en lille dreng eller en lille pige. En sådan person kan være charmerende og indbyde andre til at drage omsorg for sig. Det konstante Barn kan virke specielt appellerende på den konstante Forældre. Det konstante Barn kommer let i vanskeligheder, når det f .eks. skal løse livets praktiske opgaver. Professionelt vil det konstante Barn kunne få succes i job, der kræver entusiasme og charme. Det kunne f.eks. dreje sig om skuespillere og om sælgere.

Besmittelse

Det sker undertiden, at Forælderen eller at Barnet forurener eller besmitter den Voksne egotilstand.

Når Forælderen besmitter den Voksne sker der det, at personen fremsætter sine moralsk begrundede holdninger som om, der var tale om kendsgerninger. Der kan f.eks. være tale om udtalelser som følgende:

 “Hvis det har stået i avisen, så må det være sandt.”
“Muslimer kan ikke integreres i det danske samfund.”
Mine børn kunne aldrig finde på at lyve.”
“Nutidens ungdom er både doven og fræk.”

Når Barnet besmitter den Voksne sker der det, at personens ønsker og tilskyndelser får karakter af logiske overvejelser. Der kan være tale om ønsketænkning eller magisk tænkning:

“Hvis bare jeg vinder den store gevinst i lotto, så er alle mine problemer løst.”
“Når jeg kommer ud af skolen, bliver alting godt.”
“Hvis jeg boede på landet, ville livet være værd at leve.”
“Når børnene flytter hjemmefra, så skal jeg til at leve livet.”

Der kan også være tale om, at andre følelsesmæssige opfattelser fremstilles som kendsgerninger:

“Jeg er så hjælpeløs, at jeg aldrig vil kunne lære at klare mig selv.”
“Jeg er så dum, at …”
“Jeg er så deprimeret, at livet aldrig nogensinde igen bliver værd at leve.”
“Jeg er så forvirret, at …”